Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Bòrd-seasaimh - Inbhir Nis

Bòrd-seasaimh - Inbhir Nis

sup 3299343 960 720

Tha am bòrd-seasaimh spòrsail, furasta agus tha e math a bhith air an uisge le caraidean!

Bidh an latha seo freagarrach do chloinn 9+ agus stèidhichte aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis agus cleachdaidh sinn loch ionadail airson a dhol air an uisge. 

Innisibh dhuinn dè an aois a tha ur paiste!

Tha gach seisean a' gabhail a-steach:

  • Oideachadh bho iùiliche profaiseanta
  • Siubhal mar phàirt den tachartas
  • Uidheamachd (deise-fliuche, seacaid-aotramachd agus cogaid

Stuth ri thoirt leibh:

  • Aodach tioram (airson as dèidh na claise
  • Searbhadair
  • Aodach-snàimh
  • Briogais ghoirid
  • Biadh agus deoch

 

Event Properties

Ceann-là 17-07-2019 10:00 am
Event End Date 17-07-2019 3:00 pm
Comas 8
Clàraichte 9
Àitean rim faighinn -1
Pris fa-leth £30.00
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig