Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Claiseachd - Inbhir Nis 16.7.19

Claiseachd - Inbhir Nis 16.7.19

Leum, snàmh agus sreap, tha e uile an sàs ann an claiseachd. Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Tha sinn a' tabhann dà thuras air an latha seo: 

Uairean Àite Àite-Coinneachaidh
1000-1500 - Aois 09-14  Cùil Lodair Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Innisibh dhuinn dè an aois a tha ur paiste!

Freagarrach do luchd-ionnsachaidh!

Tha gach seisean a' gabhail a-steach:

  • Oideachadh bho iùiliche profaiseanta
  • Siubhal mar phàirt den tachartas
  • Uidheamachd (deise-fliuche, seacaid-aotramachd agus cogaid

Stuth ri thoirt leibh:

  • Aodach tioram (airson as dèidh na claise
  • Searbhadair
  • Aodach-snàimh
  • Briogais ghoirid
  • Biadh agus deoch

 

Event Properties

Ceann-là 16-07-2019 10:00 am
Event End Date 16-07-2019 3:00 pm
Comas 12
Clàraichte 6
Àitean rim faighinn 6
Pris fa-leth £30.00
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig