Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Mòd Nàiseanta - Claiseachd

Mòd Nàiseanta - Claiseachd

Cur-seachad  Claiseachd
Ceann-latha 15/10/2019
Àite Gleann Fionnaich 
Coinneachadh  Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu 
Cosgais £30
Freagarrach airson  Aois 09-16
Ìre Ghàidhlig  Fileanta 

Leum, snàmh agus sreap, tha e uile an sàs ann an claiseachd. Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Tha siubhal à Inbhir Nis agus air ais mar phàirt den phrìs.  

Innisibh dhuinn dè an aois a tha ur paiste!

Tha gach seisean a' gabhail a-steach:

  • Oideachadh bho iùiliche profaiseanta
  • Siubhal mar phàirt den tachartas
  • Uidheamachd (deise-fliuche, seacaid-aotramachd agus cogaid

Stuth ri thoirt leibh:

  • Aodach tioram (airson as dèidh na claise
  • Searbhadair
  • Aodach-snàimh
  • Briogais ghoirid
  • Biadh agus deoch

 

Event Properties

Ceann-là 15-10-2019 9:00 am
Event End Date 15-10-2019 12:00 pm
Comas 10
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £30.00
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig