Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Mòd Nàiseanta - Mapland Alba

Mòd Nàiseanta - Mapland Alba

Mapa Scotland 

Cuir eòlas air Alba, cruinn-eòlas, ar n-eachdraidh agus iomadach cuspair eile, leis a' mhapa as motha de dh'Alba san t-saoghal! Tha Mapland Alba na mhapa mhòr, air a cur ri chèile mar mìrean-measgte (jigsaw), le fiosrachadh mionaidean, coltach ri mapa sam bith eile, agus faodar coiseachd air! Tha e air a chruthachadh le 180 pìosan agus tha e 10.8m x 7.6 m, le 2.5m x 1.6m airson Sealltainn

Uairean Àite Àite-Coinneachaidh
1100 - 1530 Aois 7+  Àrd-sgoil Dhùn Omhainn Sgoil

Thoirbh leibh:

  • Peann/Peansail
  • Biadh agus deoch

Event Properties

Ceann-là 16-10-2018 11:00 am
Event End Date 16-10-2018 3:30 pm
Comas 30
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 27
Pris fa-leth £5.00
5.00 £ 27
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig