Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Claiseachd - Srath Spè

Claiseachd - Srath Spè

Leum, snàmh agus sreap, tha e uile an sàs ann an claiseachd. Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Tha sinn a' tabhann dà thuras air an latha seo: 

Uairean Àite Àite-Coinneachaidh
0900 - 1300 - Aois 09-14  Drochaid Bhruthainn  Loidse a' Ghlinne Mhòir 
1330 - 1645 - Deugairean 13+ Abhainn Truim Loidse a' Ghlinne Mhòir

Innisibh dhuinn dè an aois a tha ur paiste!

Tha gach seisean a' gabhail a-steach:

  • Oideachadh bho iùiliche profaiseanta
  • Siubhal mar phàirt den tachartas
  • Uidheamachd (deise-fliuche, seacaid-aotramachd agus cogaid

Stuth ri thoirt leibh:

  • Aodach tioram (airson as dèidh na claise
  • Searbhadair
  • Aodach-snàimh
  • Briogais ghoirid
  • Biadh agus deoch

 

Event Properties

Ceann-là 30-07-2018
Event End Date 30-07-2018
Comas 16
Clàraichte 9
Àitean rim faighinn 7

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Madainn - Morning

Seisean maidne (nas fhasa) - morning session (easier)

£15.00 1
Feasgar - Afternoon

Seisean feasgar (adhartach) - afternoon session (advanced)

£15.00 6
7
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig