Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Cuairt Duais Iain Muir - Ìre 3

Event Properties

Ceann-là 20-09-2019
Event End Date 23-09-2019
Comas 12
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 11
Pris fa-leth £80.00
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig