Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Campa Fhèis Spòrs 2020 - An Aghaidh Mhòr

Campa Fhèis Spòrs 2020 - An Aghaidh Mhòr
Campa Campa Fhèis Spòrs  - AS1 - AS3
Cinn-latha 20-24/07/2020
Àite An Aghaidh Mhòr (Loidse a' Ghlinne Mhòir)
Cosgais £275
Cò dha Sgoilearan AS1-AS3
Ìre Ghàidhlig Fileanta

CAMPA FÈIS-SPÒRS – 20-24 Iuchair 2020

DILUAIN - MONDAY

DIMÀIRT - TUESDAY

DICIADAIN - WEDNESDAY

DIARDAOIN - THURSDAY

DIHAOINE - FRIDAY

BUIDHEANN

Madainn

Feasgar

Oidhche

Madainn

Feasgar

Oidhche

Madainn

Feasgar

Oidhche

Madainn

Feasgar

Oidhche

Madainn

Feasgar

Oidhche

1

Arrive 13:00

Ruith 's Snàmh

Fèis-spòrs

Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding 

Sreap - Climbing 

Cèilidh sa choille

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Cèilidh air an loch

Claiseachd - Gorge Scrambling

Taigh-tasgaidh/ Visit

Cèilidh aig an Loidse

Sligheadaireachd - Orienteering 

Depart 13:00

2

Arrive 13:00

Ruith 's Snàmh

Fèis-spòrs

Sreap - Climbing 

Fèis-spòrs

Cèilidh sa choille

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Cèilidh air an loch

Taigh-tasgaidh/ Visit

Claiseachd - Gorge Scrambling

Cèilidh aig an Loidse

Sligheadaireachd - Orienteering 

Depart 13:00

3

Arrive 13:00

Ruith 's Snàmh

Fèis-spòrs

Sreap - Climbing 

Bòrd-seasaimh – Paddle Boarding 

Cèilidh sa choille

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Coiseachd/cuairt - Mountain walk/ expedition

Cèilidh air an loch

Taigh-tasgaidh/ Visit

Claiseachd - Gorge Scrambling

Cèilidh aig an Loidse

Sligheadaireachd - Orienteering 

Depart 13:00

TORAIDHEAN a' CHÙRSA: 

> Fein-mothachail air sgilean agus comasan
> Piseach air comasan agus misneachd
> Speis agus eolas a bharrachd air nadar agus an arainneachd
> Sgilean, comasan agus misneachd sa Ghaidhlig air leasachadh

Event Properties

Ceann-là 20-07-2020 12:00 pm
Event End Date 24-07-2020 5:00 pm
Comas 20
Clàraichte 8
Àitean rim faighinn 12

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£200.00 8
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£200.00 4

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981