Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Campa Sradagan 2 2020 - Na Hearadh

Campa Sradagan 2 2020 - Na Hearadh
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 06>10/07/2020 
Àite Na Hearadh
Cosgais £275
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2020.  

Siubhal

Bidh taic siubhail ann à Ullapul, Steòrnabhagh, Uige agus às an Òb. Innis dhuinn air an fhoirm chlàraidh ma tha sibh feumach air seo.  

Prògram

Diluain

Dimàirt

Diciadain

Diardaoin

Dihaoine

Madainn

Buidheann Uige

1315: Coinneachadh ri pàrantan/clann

1420: A’ fàgail Uig

1600: Ruighinn An Tairbeirt

1610: Bus gu Scaladail

(Meanbh bus Scaladail)

1630: Ionad Scaladail

Buidheann Ullapul

0930: Coinneachadh ri pàrantan/clann

1030: A’ fàgail Ullapul

1300: Ruighinn Steòrnabhaigh

1420: Bus à Steòrnabhagh

(Public Service)

1503: Ruighinn Scaladail

0815: bracaist

0930: Sgioba A – Gorge Scrambling

Sgioba B – Archery 

0815: bracaist

0930: Bus gar togail

 (Da mheanbh bhus)

1045: Àmar-snàmh

1200: Timcheall na bùithean ann an Steòrnabhagh

1300: lòn

1400: Museum nan Eilean

1630: Tràigh Losgantir

0815: Bracaist

0930:

Sgioba A-Turas bàta

Sgioba B – mòine

Sgioba C – crafts

Na trì buidhnean a’ faighinn cothrom air na trì cur-seachadan

0815: Bracaist

0900: Sgioblachadh

1000: Bus gar togail

(Da meanbh bus)

1045: Taigh-tasgaidh ann an Grosebhaigh

1145: Air ais don Tàirbeart

Buidheann Ullapul

1150: Bus a’ fàgail airson Steòrnabhagh

1300: lòn

1400: Aiseag a’ fàgail

Buidheann Uige

1200: lòn

1300-1530:

 Activities in Tarbert

1610:  Aiseag a’ fàgail

Feasgar

1300: lòn

1400: Sgioba B – Gorge Scrambling

Sgioba A – Archery

1300: lòn

1400:

Sgioba A – Abseiling

Sgioba B – Sligheadaireachd

1530: Sgioba A – Sligheadaireachd

Sgioba B - Abseiling

1730

Dìnnear

Dìnnear

BBQ aig an tràigh

Dìnnear

1900-2100

A’ cur eòlas air a chèile tro icebreakers etc

Quiz

Am Bratach

Cèilidh Mhòr a’ Champa

Event Properties

Ceann-là 06-07-2020 12:00 pm
Event End Date 10-07-2020 5:00 pm
Comas 24
Clàraichte 22
Àitean rim faighinn 2

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£275.00 1
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£275.00 1

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981