Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Sgitheadh SGG

Sgitheadh SGG

Tha an tachartas seo fosgailte gu sgoilearan Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a-mhàin. 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 10-14/02/2020
Àite Allt na Criche (An Aghaidh Mhòr) 
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta

Bidh feadhainn òg le Gàidhlig a' cruinneachadh aig Allt na Criche, faisg air an Aghaidh Mhòr,  airson campa sgithidh. Tha sinn an dùil ri spòrs gu leòr air na pistes le deagh shneachd. 

Bidh sinn a' sgitheadh air a' Chàrn Ghorm agus An Leac.  Trì làithean de sgitheadh mar phàirt den turas.

Tha siubhal, biadh, uidheam sgithidh, tiogaidean sgithidh agus eile mar phàirt den phris. 

Na dh’fheumas sibh a thoirt leibh
What you have to bring

Aodach freagarrach agus - Appropriate clothing plus

Seacaid Dhìonach – Waterproof Jacket

Briogais Dhìonach – Waterproof Trousers

Miotagan sgithidh – ski gloves

Ad bhàth – a warm hat

speuclairean sgithidh – ski goggles

Leine-t fada – Long sleeved t-shirts or thermals

Geansaidh blath/fleece – A warm jumper or fleece

Briogaisean blath, leggings, tracksuit bottoms (chan fhaodar “jeans“ airson sgitheadh) – Warm trousers, leggings, tracksuit bottoms – NOT jeans.

Brògan freagarrach airson coiseachd – Walking shoes/boots

Brògan cleasachd – Trainers

Searbhadairean –Towels

Bruis Fhiaclan/ stuth fhiaclan –Toothbrush/toothpaste

Siabann is msaa - Soap etc

Cuimhnichibh air cungaidhean leigheis – Please remember any medication required


 

Event Properties

Ceann-là 10-02-2020
Event End Date 14-02-2020
Comas 14
Clàraichte 10
Àitean rim faighinn 4
Pris fa-leth GBP195.00
We are no longer accepting registration for this event

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981