Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Campa Sradagan 1 2018 - Na Hearadh - £250

Campa Sradagan 1 2018 - Na Hearadh - £250
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 02-06/07/2018
Àite Na Hearadh
Cosgais £250
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2018.  

Siubhal

Bidh taic siubhail ann à Ullapul, Steòrnabhagh, Uige agus às an Òb. Innis dhuinn air an fhoirm chlàraidh ma tha sibh feumach air seo.  

Prògram

Diluain

Dimàirt

Diciadain

Diardaoin

Dihaoine

Madainn

Buidheann Uige

1315: Coinneachadh ri pàrantan/clann

1420: A’ fàgail Uig

1600: Ruighinn An Tairbeirt

1610: Bus gu Scaladail

(Meanbh bus Scaladail)

1630: Ionad Scaladail

Buidheann Ullapul

0930: Coinneachadh ri pàrantan/clann

1030: A’ fàgail Ullapul

1300: Ruighinn Steòrnabhaigh

1420: Bus à Steòrnabhagh

(Public Service)

1503: Ruighinn Scaladail

0815: bracaist

0930: Sgioba A – Gorge Scrambling

Sgioba B – Archery 

0815: bracaist

0930: Bus gar togail

 (Da mheanbh bhus)

1045: Àmar-snàmh

1200: Timcheall na bùithean ann an Steòrnabhagh

1300: lòn

1400: Museum nan Eilean

1630: Tràigh Losgantir

0815: Bracaist

0930:

Sgioba A-Turas bàta

Sgioba B – mòine

Sgioba C – crafts

Na trì buidhnean a’ faighinn cothrom air na trì cur-seachadan

0815: Bracaist

0900: Sgioblachadh

1000: Bus gar togail

(Da meanbh bus)

1045: Taigh-tasgaidh ann an Grosebhaigh

1145: Air ais don Tàirbeart

Buidheann Ullapul

1150: Bus a’ fàgail airson Steòrnabhagh

1300: lòn

1400: Aiseag a’ fàgail

Buidheann Uige

1200: lòn

1300-1530:

 Activities in Tarbert

1610:  Aiseag a’ fàgail

Feasgar

1300: lòn

1400: Sgioba B – Gorge Scrambling

Sgioba A – Archery

1300: lòn

1400:

Sgioba A – Abseiling

Sgioba B – Sligheadaireachd

1530: Sgioba A – Sligheadaireachd

Sgioba B - Abseiling

1730

Dìnnear

Dìnnear

BBQ aig an tràigh

Dìnnear

1900-2100

A’ cur eòlas air a chèile tro icebreakers etc

Quiz

Am Bratach

Cèilidh Mhòr a’ Champa

Fiosrachadh 28/05/2018

A chàirdean,

Anns a’ phost-d seo:

 • Àitean air a’ champa
 • Foirm-clàraidh slàn
 • Pàigheadh
 • Siubhal
 • Prògram
 • Tuilleadh Fiosrachadh

In this email:

 • Places on the camp
 • Full registration form
 • Payment
 • Travel
 • Programme
 • Further information

Àitean air a’ Champa

Ma tha sibh a’ faighinn a’ phuist-d seo, tha àite aig ur nighean/mac air a’ champa. 

Tha àitean fhathast rim faighinn air an darna campa.  Faic www.spors.scot

Places on the camp

If you are receiving this email, your son/daughter has a place on the camp. 

There are still some places available on the second camp. See www.spors.scot

Foirm Clàraidh ¦ Registration Form

Feumaidh sibh am foirm claraidh slàn a thilleadh thugainn.  Chan iarr sinn fiosrachadh a thaobh slàinte tron làrach-lìn againn. 

Mura h-eil sibh air an fhoirm a thilleadh, gheibhear leth-bhreac an seo:

http://spors.scot/gd/10-tachartasan/65-foirm-cl%C3%A0raidh

Bu chòir dhuibh am foirm clàraidh a thilleadh thugainn aig 5 Caolraid Mhìcheil, Inbhir Nis, Iv2 3HQ no aig Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Foirm Clàraidh ¦ Registration Form

We require a completed registration form for each participant. We do not ask for sensitive information through our website. 

If you have not completed the registration form, please download it here:

http://spors.scot/en/10-tachartasan/66-registration-form

You should also return the registration form to us at 5 Mitchell's Lane, Inverness, IV2 3HQ or at Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.  

Pàigheadh

Tha an campa a’ cosg £250 gach àite.  Mura h-eil sibh air an t-suim slàn a phàigheadh fhathast, bu chòir dhuibh an dràsta.  Tha fiosrachadh BACS gu h-ìosal.

Payment

Each place on the camp costs £250.  If you have not paid the full amount, please do so at the earliest convenience. Information regarding BACS is available below. 

Pàigheadh ¦ Payment

BACS: Comunn na Gàidhlig, Cunntas ¦ Account: 00253606, Còd ¦ Sort Code: 80-91-26, Ref - Ainm tachartais - Name of event

Siubhal

Bidh taic siubhail ann à Ullapul, Stèornabhagh agus bhon Tairbeart, gu Sgaladail anns Na Hearadh far a bheil an campa.  Seo agaibh na h-uairean coinneaichaidh air an Diluain:

 • Ullapul 0945
 • Steòrnabhagh 1315
 • Uig 1330

Leigibh fios dhuinn ma tha sibh ag iarraidh taic-siubhail.

Travel

We will offer accompanied travel from Ullapool, Stornoway and Tarbert, to Scalladale in Harris where the camp is.  Here are the meeting times on the first Monday of the camp:

 • Ullapul 0945
 • Steòrnabhagh 1315
 • Uig 1330

Please let us know if you would like to use the escorted travel service. 

Prògram

Tha am program ri fhaicinn an seo: http://spors.scot/gd/tachartasan-campaichean/campaichean/1-campa-sradagan-1-2018-na-hearadh-%C2%A3250-2

Programme

The programme is available here: http://spors.scot/en/events-camps/camps/1-campa-sradagan-2018-harris-%C2%A3250  

Fiosrachadh

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh, togaibh am fòn: 01463-234138

Further information

If you require further information, please contact us by phone on 01463-234138

Deagh dhùrachdan, Comunn na Gàidhlig agus Spòrs Gàidhlig

Event Properties

Ceann-là 02-07-2018 3:30 pm
Event End Date 06-07-2018 1:00 pm
Comas 24
Clàraichte 23
Àitean rim faighinn 1

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£250.00 1
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£250.00 0
1
We are no longer accepting registration for this event
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig