Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Join waitinglist

[FIRST_NAME] agus [LAST_NAME]

Tapadh leibh airson a dhol air an liosta-feitheimh airson an tachartais Campa Sradagan 2 2019 - Na Hearadh - £260. Cuiridh sinn fios ma bhios àite ann.  

Thanks for joining THE waiting list for our event Campa Sradagan 2 2019 - Na Hearadh - £260. We will inform you as if someone cancels their registration and you can attend the event.

Deagh dhùrachdan,

Spòrs Gàidhlig - Comunn na Gàidhlig

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn Quantity
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£260.00 0
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£260.00 0

Fiosrachadh pàighidh

£
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig