Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Clàraich (aon neach)

Cuiribh a-steach am fiosrachadh airson an tachartais Campa Sradagan 1 2019 - Na Hearadh - £260.

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn Quantity
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£260.00 0 N/A
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£260.00 2

Fiosrachadh pàighidh

£
£
£
Paypal / Debit or Credit Card
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig