Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

Gàidhlig air a' Bhlàir a-muigh

Tha an tachartas seo ag amas air duine sam bith a bhios a' stiùireadh no ag oideachadh feadhainn eile air a' bhlàr a-muigh. Ma tha ùidh agaibh ann an ainmean-àite, beanntan agus bu toigh leat an t-eòlas seo a chleachdadh le com-pàirtichean, tha fàilte oirbh.  

Ma tha thu ag obair aig ionad a-muigh, air do cheann fhèin, nad neach-stiùiridh aig buidheann òigridh, ag obair air sgeama duais no leis a' phobal ann an dòigh sam bith air a' bhlàr a-muigh, 's ann dhutsa a tha seo!

Bidh an tachartas cuideachd a' toirt cothrom dhut eòlas a chur air Spòrs Gàidhlig, ar feallsanachd agus modhan-obrach. Tha làthaireachd a' cunntas mu choinneimh an siostam inntrigidh againn.

Ceann-là 20-11-2018 1:00 pm
Event End Date 20-11-2018 4:30 pm
Comas 60
Clàraichte 60
Àitean rim faighinn 0

We are no longer accepting registration for this event

Campa Sgithidh 1 - £260

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 08-12/02/2019
Àite Allt na Criche
Cosgais £260
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 08-02-2019
Event End Date 12-02-2019
Comas 40
Clàraichte 26
Àitean rim faighinn 14

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

GBP260.00 4
Nighean - Girl

Àite airson aon nighean - A place for one girl

GBP260.00 10
14

We are no longer accepting registration for this event

Campa Sgithidh 2 - £260

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 15-19/02/2019
Àite Allt na Criche
Cosgais £260
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 15-02-2019
Event End Date 19-02-2019
Comas 30
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 27

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

GBP260.00 15
Nighean - Girl

Àite airson aon nighean - A place for one girl

GBP260.00 12
27
Campa Sradagan 1 2019 - Na Hearadh - £260
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 01-05/07/2019
Àite Na Hearadh
Cosgais £260
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2019. 

 

Ceann-là 01-07-2019 3:30 pm
Event End Date 05-07-2019 1:00 pm
Comas 24
Clàraichte 4
Àitean rim faighinn 20

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£260.00 12
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£260.00 8
20
Campa Sradagan 2 2019 - Na Hearadh - £260 (2)
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 08-12/07/2019
Àite Na Hearadh
Cosgais £260
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2019. 

 

Ceann-là 08-07-2019 3:30 pm
Event End Date 12-07-2019 1:00 pm
Comas 24
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 24

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£260.00 12
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£260.00 12
24
Turas nan Eilean Siar - £175
Campa Turas nan Eilean Siar 
Àite Barraigh gu Leòdhas
Cosgais £175
Suitable for 14+
Ìre Ghàidhlig Fileanta

Turas rothair à Barraigh gu Leòdhas airson òigridh. Dubhlan agus cur-seachadan air an t-slighe agus deagh chothroman leis a' Ghàidhlig. 

Ceann-là 21-07-2019
Event End Date 26-07-2019
Comas 12
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 11

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

£175.00 5
Nighean - Girl

Àite airson aon nìghean - A place for one girl

£175.00 6
11
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig