Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

Sreap - NA HEARADH

abseiling 

Fàilte oirbh gu sreap agus abseil air creag ionadail. Faodaidh tu pàirt a ghabhail gu ìre a tha còrdadh ribh. 

Ceann-là 03-04-2020 9:00 am
Event End Date 03-04-2020 12:15 pm
Comas 12
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 11
Pris fa-leth £15.00
Bòrd Seasaimh - NA HEARADH

sup 3299343 960 720 

Tha am bòrd-seasaimh spòrsail, furasta agus tha e math a bhith air an uisge le caraidean!

Ceann-là 03-04-2020 1:30 pm
Event End Date 03-04-2020 5:00 pm
Comas 12
Clàraichte 2
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £15.00
Sreap - LÈODHAS

abseiling 

Fàilte oirbh gu sreap agus abseil air creag ionadail. Faodaidh tu pàirt a ghabhail gu ìre a tha còrdadh ribh. 

Ceann-là 04-04-2020 9:00 am
Event End Date 04-04-2020 12:15 pm
Comas 12
Clàraichte 2
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £15.00
Cuairt Ulaidh - LEÒDHAS

Capture 

Cuairt ulaidh airson teaghlaichean - ann an Gàidhlig.  

Bidh sinn stèidhichte timcheall sgìre Shiaboist agus an dùil ri feasgar spòrsail, inntinneach, freagarrach airson an teaghlaich air fad.  

Ceann-là 04-04-2020 1:30 pm
Event End Date 04-04-2020 5:00 pm
Comas 12
Clàraichte 2
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £5.00
Cuairt Duais Iain Muir - Ìre 3
Tachartas  Cuairt - Duais Iain Muir - Ìre 3
Ceann-latha 20-22/09/2019
Àite Loch Abair
Coinneachadh  Inbhir Nis
Cosgais £80
Freagarrach airson  Sgoilearan a tha air Duais Iain Muir a dhèanamh gu ìre 2
Ìre Ghàidhlig  Fileanta 

Ceann-là 12-06-2020
Event End Date 15-06-2020
Comas 12
Clàraichte 2
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £80.00
Cànan air cuibhle - Inbhich
Tachartas Cànan air cuibhle 
Cinn-latha 02-07/08/2020 
Àite Na h-Eileanan Siar
Cosgais £450
Cò dha Inbhich a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig
Ìre Ghàidhlig  Comasach air còmhradh simplidh a chumail 

Ceann-là 14-06-2020
Event End Date 19-06-2020
Comas 10
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 10
Pris fa-leth £450.00
Campa Sradagan 1 2020 - Na Hearadh
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 29/06/2020 - 03/07/2020 
Àite Na Hearadh
Cosgais £275
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2020. 

Ceann-là 29-06-2020 12:00 pm
Event End Date 03-07-2020 5:00 pm
Comas 24
Clàraichte 12
Àitean rim faighinn 12

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£275.00 3
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£275.00 9
Campa Sradagan 2 2020 - Na Hearadh
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 06>10/07/2020 
Àite Na Hearadh
Cosgais £275
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2020. 

 

Ceann-là 06-07-2020 12:00 pm
Event End Date 10-07-2020 5:00 pm
Comas 24
Clàraichte 23
Àitean rim faighinn 1

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£275.00 1
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£275.00 0
Campa Fhèis Spòrs 2020 - An Aghaidh Mhòr
Campa Campa Fhèis Spòrs - AS1 - AS3
Cinn-latha 20-24/07/2020
Àite An Aghaidh Mhòr (Loidse a' Ghlinne Mhòir)
Cosgais £275
Cò dha Sgoilearan AS1-AS3
Ìre Ghàidhlig Fileanta

 

Ceann-là 20-07-2020 12:00 pm
Event End Date 24-07-2020 5:00 pm
Comas 20
Clàraichte 6
Àitean rim faighinn 14

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£200.00 8
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£200.00 6
Turas nan Eilean Siar
Campa Turas nan Eilean Siar 
Àite Barraigh gu Leòdhas
Cosgais £300
Suitable for 14+
Ìre Ghàidhlig Fileanta

Turas rothair à Barraigh gu Leòdhas airson òigridh. Dubhlan agus cur-seachadan air an t-slighe agus deagh chothroman leis a' Ghàidhlig. 

Ceann-là 02-08-2020
Event End Date 07-08-2020
Comas 12
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 11

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

£300.00 5
Nighean - Girl

Àite airson aon nìghean - A place for one girl

£300.00 6

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981