Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

Cuairt nadair- Loch Morlich

 

Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Ceann-là 13-08-2019 10:00 am
Event End Date 13-08-2019 3:00 pm
Comas 8
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 5
Pris fa-leth £30.00
Bòrd-seasaimh - Loch Morlich

sup 3299343 960 720 

Tha am bòrd-seasaimh spòrsail, furasta agus tha e math a bhith air an uisge le caraidean!

Ceann-là 14-08-2019 10:00 am
Event End Date 14-08-2019 3:00 pm
Comas 8
Clàraichte 3
Àitean rim faighinn 5
Pris fa-leth £30.00
Ceann-là 20-09-2019
Event End Date 23-09-2019
Comas 12
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 11
Pris fa-leth £80.00
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig