Tachartasan Còmhnaidh

GML Leabaidh

Tachartasan airson sgoiltean aig Loidse a' Ghlinne Mhòir

Thig sinn thugaibh

ClaiseachdB

Thig sinn thugaibh gus cur-seachadan a dhèanamh sa sgìre agaibh fhèin!

Fèis Spòrs

5 latha 61 1

Cur-seachadan airson fèisean ionadail le 75% far a' phrìs!

Spòrs Gàidhlig agus COVID-19

Bidh Spòrs Gàidhlig a’ leantainn stiùireadh agus fiosrachadh a thig bhon Riaghaltas a thaobh cruinneachaidhean dhaoine, campaichean agus tachartasan.  Bidh sinn cuideachd ag obair ann an co-bhann le sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail. 

 

An dràsta, chan eil sinn a’ lìbhrigeadh chur-seachadan no a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh. Seo an suidheachadh a bhios ann gu co-dhiù 13/06/2020. 

Tha sinn ag obair bhon taigh ged tha agus tron eadar-lìon. Mar sin, faodaidh sibh teachdaireachd a chur thugainn aig fios@spors.scot no tro Facebook.  

Ma bhios sgoiltean a’ dùnadh no an Riaghaltas a’ moladh nach bi cruinneachaidhean dhaoine a’ gabhail àite, thèid sinn leis a’ chomhairle sin. 

 

Tha sinn an dòchas gum bi campaichean a’ dol air adhart samhradh 2020 (Campa Sradagan x2 agus Campa Fhèis Spòrs) ach chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach. An dràsta, tha àitean rim faighinn air an làrach-lìn againn agus bheir sinn cìsean air ais mu choinneimh nan campaichean seo mura gabh iad àite. 

 

San eadar-ama, tha sinn a’ tuigsinn an uallaich air pàrantan, cloinn, sgoiltean agus coimhearsnachdan.  Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh seo agus cuiridh am fiosrachadh as ùire, a thaobh Spòrs Gàidhlig, air an làrach-lìn againn, an duilleag Facebook agus air Twitter.

 

Thoir an aire a chàirdean!

 

Tachartasan-còmhnaidh agus campaichean aig Loidse a’ Ghlinne Mhòir

Bidh sinn a’ tabhann thachartasan-còmhnaidh aig Loidse a’ Ghlinne Mhòir, faisg air an Aghaidh Mhòr. Tron phrògram againn, ann an Gàidhlig, gabhaidh sgoilearan pàirt ann an cur-seachadan leithid claiseachd, coiseachd, sreap, bòrd-seasaimh, dùbhlain-sgioba, campachadh agus tursan culturail. Tha iad uile math agus leis na sàr-ghoireasan aig an Loidse le seòmraichean aig àrd-ìre, biadh math agus àrainn chofhurtail, tha sinn cinnteach gun còrd am prògram ribh.

GML

Chaidh na prògraman seo a dhealbh airson sgoiltean far a bheil foghlam ri fhaighinn ann an Gàidhlig agus tha sinn cuideachd comasach air buidhnean measgaichte a ghabhail , sgoiltean far a bheil foghlam Gàidhlig agus Beurla.

Tha an Loidse suidhichte ann an àrainn air leth; coille ghiuthais, lochan faisg air làimh agus beanntan air an starsaich. 

Ski GML

Tha na goireasan aig an Loidse aig àrd-ìre agus gach seòmar le taigh-beag agus fras. Tha iuchraichean ann airson gach seòmar agus an Àrainn an Ear fa-leth bho chòr an Loidse. Mar sin, tha e freagarrach airson sgoiltean. Le goireasan leithid seòmar-taisbeanaidh, balla sreip, leathad sgithidh tioram, lòn airson rathad agus biadh math, bidh a' bhuidheann agaibh glè chomhurtail. 

Prìsean 

Cosgais/com-pàirtiche

Notaichean

3 oidhcheanan(4 làithean)

£255.00

Dil - Diar no Dim - Dih

4 oidhcheanan(5 làithean)

£295.00

Diluain - Dihaoine

Tha prìsean a' toirt a-steach àite-fuirich, biadh agus am prògram. 

Pond GML

Gheibhear fiosrachadh a bharrachd mu ghoireasan an Loidse an seo: https://www.glenmorelodge.org.uk/the-lodge/accommodation/ agus an seo: https://www.glenmorelodge.org.uk/the-lodge/facilities/

Gheibhear fiosrachadh a bharrachd mu ghoireasan an Loidse an seo: https://www.glenmorelodge.org.uk/the-lodge/accommodation/ agus an seo: https://www.glenmorelodge.org.uk/the-lodge/facilities/

Cinn-là ¦ Dates

Comas ¦ Capacity

Sgoilearan + luchd-taice/tidsearan

Fiosrachadh ¦ Information
Fosgailte ¦ Open for bookings Glèidhichte ¦ Reserved Ri dhearbhadh ¦ To be confirmed
6 – 10 April (Whole of East Wing) 10+2  
4 – 7 May 30+3

Bun-sgoil Bhogh Mòr (8+1)

Cothrom air 20 sgoilear eile!

8 – 11 June  30+3 AS Uallais, Greenfaulds, Cille Mhearnaig
22 – 26 June  30+3 Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig
20 - 24 July  20+4 Campa Fhèis-spòrs
10 – 14 August  30+3  
31 August – 4 September  30+3  
14 – 18 September 15+4 Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil
19 – 23 October  30+3  
2 – 5 November 30+3  
23 – 27 November 30+3  

header1

AAP LOGO DofE Gunmetal 651x1024

AALA

BnaG Dathan JPEG

0080981