Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Sgeama Dhiùc Dhùn Èideann – Roinn Chuairt

Bheir Spòrs Gàidhlig taic leis an Roinn Chuairt, an dà chuid ann an Gàidhlig agus Beurla.  Faodaidh sinn taic a thoirt don sgoil agus do na buidhnean agaibh leis an leanas:

•             Làithean trèanaidh

•             Làithean planaidh

•             Cuairtean ullachaidh

•             Cuairtean deuchainn

•             Uidheamachd

Tha cead AALA againn agus tha sinn nar buidheann ceadaichte leis an DofE (Approved Activity Provider).    

  

 

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig