Spòrs Gàidhlig - Dè ur beachd? ¦ What did you think?

Fàilte air ur beachdan ¦ We welcome all feedback

Mòran taing airson Spòrs Gàidhlig a chleachdadh. Chòrd e rinn gu mòr a bhith ag obair còmhla ribh!

Tha spèis mhòr againn air beachdan an t-sluaigh agus bhitheamaid fada nur comainn nan toireadh sibh beagan fiosrachaidh dhuinn air an seirbheis againn agus na b' urrainn a dhèanamh na b' fheàrr. 

Mòran taing airson Spòrs Gàidhlig a chleachdadh. Chòrd e rinn gu mòr a bhith ag obair còmhla ribh!

Tha spèis mhòr againn air beachdan an t-sluaigh agus bhitheamaid fada nur comainn nan toireadh sibh beagan fiosrachaidh dhuinn air an seirbheis againn agus na b' urrainn a dhèanamh na b' fheàrr. 

Sguir dheth
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.