Claiseachd

Leum, snàmh, sreap, misneachd agus spòrs

Tha uidheamachd math againn agus iomadach àite air feadh na dùthcha. 

   

Sligheadaireachd

Spòrsail, sgilean mapa, farpaiseach!

Freagarrach do sgoiltean agus tachartasan coimhearsnachd. 

   

Comas Coille

DSCN1552Teintean, ropan, sgilean ùra

   

Coiseachd & Cuairtean

Peathan Meadhanach

Beanntan, Diùc Dhùn Èideann, dùbhlain

Sgilean seòlaidh, Duais Iain Muir, trèanadh

   

Sgitheadh

Pacaid; oideachadh, tiogaidean, uidheamachd

Taic le siubhal agus àite-fuirich

   

Mapland Alba

Mapa Scotland

Am Mapa as motha san t-saoghal! 

Ionnsaich mu Alba, sgèile, eachdraidh, siubhal, ar tìr

   

Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Sgeama Trèanaidh – Luchd-obrach ceangailte

Tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann chothroman trèanaidh air daoine aig a bheil ùidh ag obair le òigridh, fileanta ann an Gàidhlig agus tha deònach obair a dhèanamh dhuinn le pàigheadh.

Bidh sinn a’ pàigheadh airson cùrsaichean trèanaidh ‘s measaidh air cur-seachadan a bhios Spòrs Gàidhlig a’ tabhann air sgoiltean agus eile. Mu choinneimh an taic seo, feumaidh tu a bhith deònach obair a dhèanamh do Spòrs Gàidhlig agus do bhuidhnean eile sa choimhearsnachd, ann an Gàidhlig, nuair a tha iarrtas ann agus gu bheil e a’ freagairt ort. Gheibhear pàigheadh airson an obair a ni thu do Spòrs Gàidhlig.

‘S e amas an sgeama seo a bhith cruthachadh coimhearsnachd luchd-obrach, le Gàidhlig, a bhios ag obair do Spòrs Gàidhlig agus do bhuidhnean eile (ann an Gàidhlig) gus cothroman ùra a thabhann air sgoiltean agus òigridh san fharsaingeachd.

Faodaidh tu an t-èolas agus na teisteanasan a chleachdadh le buidhnean eile fhad ‘s a tha an obair sin ag amas air cothroman Gàidhlig a chruthachadh do chloinn. Cha bhi sinn a’ cumail taic ri daoine nach eil airson obair a dhèanamh le cloinn, ann an Gàidhlig.

Bidh agad ri dhol air Sgeama PVG tro Chomunn na Gàidhlig.

Dè tha sinn a’ tabhann?

 • Cosgaisean airson cùrsaichean trèanaidh agus measadh bhon liosta gu h-ìosal. Bidh sinn a’ pàigheadh airson nan cùrsaichean.
 • Cothroman-obrach tro Spòrs Gàidhlig nuair a tha feum againn air luchd-obrach a bharrachd.

Dè dh’fheumas tusa a dhèanamh mu choinneimh an taic seo?

 • Cùrsa ciad-chobhair a dhèanamh (https://www.glenmorelodge.org.uk/first-aid-work-safety-other-courses/cat-24-first-aid-medical/)
 • Do chuid eòlais a leasachadh gu ìre a tha freagarrach airson an teisteanais air a bheil thu ag amas. Bidh cothroman leasachaidh ann tro Spòrs Gàidhlig agus buidhnean eile. Tha e an urra riut fhèin do chuid eòlais a leasachadh gu ìre fhreagarrach!
 • Gabhail ri aonta foirmeil gu bheil thu deònach an t-eòlas agus teisteanasan ùra a chur gu feum ann an Gàidhlig.

A bheil ùidh agad?

Gus brath a ghabhail air na cothroman seo, cuir post-d thugainn (Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.) le beagan fiosrachaidh mu do dheidhinn agus freagairtean air na cèistean a leanas:

 1. Carson a tha thu ag iarraidh obair a dhèanamh le òigridh?
 2. Dè na cur-seachadan a bhios tu a’ dèanamh nad ùine fhèin?
 3. Dè na cùrsaichean anns a bheil ùidh agad?
 4. Dè an t-eòlas a th’ agad an dràsta mu choinneimh nan cur-seachadan aig 3? QMDs, làithean rothair, claisean msaa.
 5. Ciamar a bhios tu a’ leasachadh do chuid eòlais gu ìre a tha freagarrach airson an trèanaidh agus deuchainn?
 6. Ciamar a chleachdas tu na teisteanasan ùra anns a’ choimhearsnachd agad?
 7. Dè seòrsa ùine a th’ agad airson a dhol an sàs le obair òigridh?

Cha bhi Spòrs Gàidhlig a’ pàigheadh airson uidheamachd no siubhal ach far a bheil taic ri fhaighinn tromhainn, bidh cothrom ann an uidheamachd againn a chleachdadh agus siubhal còmhla ri luchd-obrach làn-ùine.

Trèanadh a tha Spòrs Gàidhlig a’ tabhann

Fiosrachadh

Sgitheadh - Skiing

 • BASI
  • L1 Alpine
  • L2 Alpine
 • Snowsport Scotland
  • Instructor
  • Advanced Instructor
 

Sligheadaireachd - Orienteering 

 • Teaching Orienteering
 

Sgilean Seòlaidh - Navigation Skills 

 • Cùrsa NNAS
 

Mapland Alba - Largest Map of Scotland   

 

Meanbh-chuairtean – Micro Adventures

 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig
 

Dùbhlain sgioba - Team challenges 

 
 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig

Coiseachd agus cuairtean
Mountain walking and expeditions

 • Summer Mountain Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 • Hill & Moorland Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Claiseachd - Gorge Scrambling

 • Gorge-Ghyll Leader
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Rothaireachd slèibhe - Mountain Biking 

 • British Mountain Bike Leader Award
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Sreap - Climbing 

 • Climbing Wall Award
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 • Rock Climbing Instructor
  • Trèanadh
  • Deuchainn
 

Bòrd-seasaimh – Stand-up Paddle Boarding 

 • Academy of Surfing
  • L1
  • L2
  • Rescue
  • SUPwise
 

Sgilean dùthchail - Rural Skills

 
 • Trèanadh tro Spòrs Gàidhlig


 

 

Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig