Latha a-muigh - An Gleann Mòr

Latha a-muigh - An Gleann Mòr

Diciadain 14.8.19

10:00 – A h-uile duine coinneachadh aig Loidse a’ Ghlinne Mhòir (PH22 1QZ)

10:30 – 12:00 – Cuairt nàdair le dùbhlain beaga

12:00 – 12:30 – Biadh

12:45 – 15:00 – Sligheadaireachd / a’ togail dens

15:00 – Pàrantan a’ togail an cuid chloinne aig Loidse a’ Ghlinne Mhòir

Outdoor Adventure Day) Wednesday 14.8.19

10:00 – everyone to meet at Glenmore Lodge (PH22 1QZ)

10:30 – 12:00 – Walk / nature trail with treasure hunt / challenges

12:00 – 12:30 – Lunch

12:45 – 15:00 – Orienteering trails / den building

15:00 – Parents to collect children at Glenmore Lodge

Event Properties

Event Date 14-08-2019 10:00 am
Event End Date 14-08-2019 3:00 pm
Capacity 12
Registered 2
Available place 10
Individual Price £30.00
We are no longer accepting registration for this event