Cànan - Language  

   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01463-234138
Pd: fios@spors.scot

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

Claiseachd - Srath Spè

 

Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Ceann-là 30-07-2018
Event End Date 30-07-2018
Comas 16
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 15
Pris fa-leth £45.00

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Madainn - Morning

Seisean maidne (nas fhasa) - morning session (easier)

£45.00 9
Feasgar - Afternoon

Seisean feasgar (adhartach) - afternoon session (advanced)

£45.00 6
£45.00 15
Latha Sligheadaireachd

Ceann-là 31-07-2018 10:30 am
Event End Date 31-07-2018 2:45 pm
Comas 26
Clàraichte 0
Àitean rim faighinn 26
Pris fa-leth £12.00
£12.00 26
Claiseachd - Eilean Sgitheanach

 

Tha e togarach a bhith anns na claisean le caraidean agus iùilichean profaiseanta. 

Ceann-là 03-08-2018
Event End Date 03-08-2018
Comas 16
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 15
Pris fa-leth £45.00

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Madainn - Morning

Seisean maidne (nas fhasa) - morning session (easier)

£45.00 9
Feasgar - Afternoon

Seisean feasgar (adhartach) - afternoon session (advanced)

£45.00 6
£45.00 15
   

Spòrs Gàidhlig

   

Fiosrachadh - Information

   
© Spòrs Gàidhlig