Dùbhlan
Challenge

Test

Ionnsachadh

Learning

Sgilean ùra
New skills

Spòrs gu leòr!
Plenty of fun!

Arrow
Arrow

Cànan - Language  

   

Seòladh  

Spòrs Gàidhlig,

Loidse a' Ghlinne Mhòire, An Aghaidh Mhòr,
Alba, PH22 1QZ

F: 01479 861 366
Pd: fios@spors.scot

   

   

Leasachadh  

   

Seo na tachartasan a th' againn an dràsta.

 

Tha àitean dearbhte nuair a thilleas sibh foirm agus pàigheadh - gheibhear seo nuair a thathar a' clàradh air loidhne.  

 

Feumar am foirm-clàraidh seo a thilleadh do Chomunn na Gàidhlig gus àite a ghlèidheadh air na tachartasan againn. Tillibh e gu oifis@cnag.org 

Tha trì ceuman ann airson àite-ghlèidheadh air tachartas:

This registration form must be completed and returned to Comunn na Gàidhlig to ensure a place on our events. Please send the form to oifis@cnag.org 

There are three steps in reserving a place on an event:

  1. Clàradh air loidhne - Gheibhear post-d le foirm agus fiosrachadh. 
  2. Airgead-earleis a phàigheadh - Paypal no BACS (fiosrachadh air a' chunntas bhanca againn sa phost-d aig ceum 1). 
  3. Foirm-clàraidh a thilleadh - foirm air an duilleag seo agus sa phost-d aig ceum 1
  1. Online registration - You will receive a form and information by email. 
  2. Pay the relevant deposit - Paypal or BACS (Information about our bank account is contained in the email at step1). 
  3. Return a completed registration form - Use the form on this page or the one sent to you at step 1.

 

 

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 09-13/02/2018
Àite Allt na Criche
Cosgais £250
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 09-02-2018
Event End Date 13-02-2018
Comas 41
Clàraichte 26
Àitean rim faighinn 15

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

£250.00 5
Nighean - Girl

Àite airson aon nighean - A place for one girl

£250.00 10
15

 

Campa Sgitheadh
Cinn-latha 16-20/02/2018
Àite Allt na Criche
Cosgais £250
Suitable for S1-S4
Ìre Ghàidhlig Fileanta
Ceann-là 16-02-2018
Event End Date 20-02-2018
Comas 30
Clàraichte 1
Àitean rim faighinn 29

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Àite airson aon bhalach - A place for one boy

£250.00 8
Nighean - Girl

Àite airson aon nighean - A place for one girl

£250.00 21
29
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 02-06/07/2018
Àite Na Hearadh
Cosgais £250
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2017.  

 

Ceann-là 02-07-2018 3:30 pm
Event End Date 06-07-2018 1:00 pm
Comas 24
Clàraichte 10
Àitean rim faighinn 14

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£250.00 11
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£250.00 3
14
Campa Campa Sradagan
Cinn-latha 09-13/07/2018
Àite Na Hearadh
Cosgais £250
Cò dha Aois 9-12
Ìre Ghàidhlig  Fileanta

Tha sinn toilichte a ràdh gu bheil sinn a' tilleadh dha Na Hearadh airson Campa Sradagan 2017.  

 

Ceann-là 09-07-2018 3:30 pm
Event End Date 13-07-2018 1:00 pm
Comas 24
Clàraichte 5
Àitean rim faighinn 19

Ticket Information

Ticket Type Price Àitean rim faighinn
Balach - Boy

Clàradh airson balach

£250.00 11
Nighean - Girl

Clàradh airson nighean

£250.00 8
19
   

FOIRM-CLÀRAIDH - REGISTRATION FORM  

   

   
© Spòrs Gàidhlig